Hendelseskalender

ÅRMØTE 2019 SESONG (MALVIKHALLEN, klasserom)

x
Tirsdag, 26. Februar 2019 19:00 - 21:00
av hbrandsenTreff : 311

Årsmøtet: 26. februar, kl 19:00, Malvikhallen, klasserom

*** OBS: legg merke til endring av møtested! *** 

 

Agenda årsmøte

-       1. Godkjenning av innkalling og sakliste

-       2. Valg av dirigent og referent, og to til å underskrive protokollen

-       3. Årsmelding for 2018

-       4. Regnskap 2018

-       5. Budsjett 2019

-       6. Turkart Malvikmarka

-       7. Eventuelt (innkomne saker)

-       8. Valg

Tilbake